project-lauwersmeergebied-deboerburgum
Versterken waterkeringen Lauwersmeer

Het versterken van de waterkeringen in het Lauwersmeergebied betreft het verhogen en verbreden van ruim 32 kilometer keringen. Het doel…

rioleringswerkzaamheden-noorderhoek-sneek-deboerburgum
Reconstructie Noorderhoek Sneek

Nota Infra BV neemt de bestrating voor zijn rekening en huurt De Boer Burgum in voor de riolering. Er wordt…

Aanleg riolering

2 locaties. Een in 2017 en een in 2018. (2 aparte van maken) Christiaan Schotanusstraat Nota Infra BV Nota bestrating…

skeelerbaan-burgum-ijsbaan-deboerburgum
Aanleg ijsbaan en skeelerbaan Burgum

De Boer Burgum deed o.a. het grondwerk, rioolwerk, de fundering, de betonwerk en het straatwerk voor deze combibaan. Hierna hoefde…

schilkampen-leeuwarden-deboerburgum
Aanleg vaart Schilkampen Leeuwarden

In opdracht van DVJ te Joure. 2017 – 2018 Verbindingsvaart Vaart uitgegraven en de vrijgekomen grond zijn kades van gemaakt…

Kadeverhoging Tsjummearumer Feart

In Tzummarrum werkt De Boer Burgum aan de kadeverhoging van de Tsjummearumer Feart met als einddoel het realiseren van natuurvriendelijke…

grond-verlagen-deboerburgum
Grondverlaging Ameland

Op het vaste land wordt De Boer Burgum regelmatig ingeschakeld om grond op te hogen. Op Ameland is dat net…

omleggen-prinses margrietkanaal-deboerburgum
Omlegging Prinses Margrietkanaal

In samenwerking met Streen Grondwerken legt De Boer Burgum BV het Prinses Margrietkanaal om t.b.v. het aquaduct in De Centrale…

Grondwerk De Centrale As Zuid 2

In opdracht van Van Gelder voert De Boer Burgum het grondwerk uit van De Centrale As Zuid 2.

Bedrijfsterrein Kootstertille

In opdracht van RvB Infra uit Harderwijk heeft de Boer Burgum BV grond ontgraven, vervoerd en in depot gezet voor…

Grondwerk aquaduct Prinses Margrietkanaal

In opdracht van Aannemingscombinatie Nije Daam voert De Boer Burgum BV diverse werkzaamheden uit op het project Aquaduct Prinses Margrietkanaal.

Werkzaamheden bij de rotonde van Broeksterwoude

Grondverzet ten behoeve van natuurbrug over de A1.

In opdracht van Ooms uit Avenhorn voert De Boer Burgum BV het grondwerk uit voor het project Natuurbrug Laarderhoogt. Het grondwerk bestaat uit het ontgraven,…

Bouwrijp maken de Lauwers Drachten

In opdracht van Jansma Drachten BV is de Boer Burgum BV in week 20 gestart met het bouwrijp maken op…

Grondwerk klimaatbuffer Regge Lemele

Voor onze klant NONAK uit Ommen hebben wij een zo genaamde klimaatbuffer ontgraven. Deze buffer is bedoelt om ten tijde…

Damwand aanbrengen Bergumermeer

In opdracht van Recreatiecentrum Bergumermeer heeft de Boer Burgum BV in de haven van de camping 100 meter nieuwe damwand…

Aanleg ruiter- en menpad Oentsjerk – Gytsjerk

Eind januari is de Boer Burgum BV in opdracht van de Gemeente Tytsjerksteradiel gestart met de aanleg van een ruiter-…

Manegebak voor stichting Mennoruiters onder dak

Begin november leverde de Boer Burgum BV een nieuwe eb- en vloedbak om het waterpeil te reguleren op aan Stichting Mennoruiters onder dak. In vijf dagen tijd is hier het oude zand verwijderd en…

Werkzaamheden Wurdum project oever en kaden

In opdracht van NONAK is eind november gestart met werkzaamheden te Wurdum (frl.) De werkzaamheden bestaan uit het baggeren en het…

Kuilopslag met sleufsilo’s Gerkesklooster

In opdracht van Dam Beton realiseerde de Boer Burgum BV in Gerkesklooster een kuilopslag bestaande uit één open opslag en twee…

Werzaamheden tbv ruilverkaveling Baarderadeel

In opdracht van NONAK uit Ommen voert de Boer Burgum verscheidende werkzaamheden uit: Graven watergangen Opschonen watergangen Aanbrengen betonduikers Aanbrengen…

Werkzaamheden biofilter Sonac

Het vervangen van de inhoud van het bio-filter bij onze opdrachtgever Sonac te Suameer (Friesland). In vier dagen tijd vervangen…

Werkzaamheden St. Nicolaasga

Voor MNO Vervat heeft de Boer Burgum rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden te Pieterburen

Aanleg fiets-/voetpad inclusief voetgangersbrug te Pieterburen iov de firma NONAK uit Ommen.

Aquaduct Westelijke Invalsweg Leeuwarden

De Boer Burgum heeft het grondwerk van de westelijke toerit van het aquaduct in de westelijke invalsweg in onderaanneming uitgevoerd…

Werkzaamheden bij de Sonac Burgum

Periodiek verschoont de Boer Burgum de biobedden van de Sonac.