Kadeverhoging Tsjummearumer Feart

Opdrachtgever Nonak BV
Locatie Tzummarrum
Gereed Eind 2017

In Tzummarrum werkt De Boer Burgum aan de kadeverhoging van de Tsjummearumer Feart met als einddoel het realiseren van natuurvriendelijke oevers, baggeren en de aanleg van een fietspad. Namens provincie Fryslan is bestuurscommissie Franekerdeel-Harlingen de opdrachtgever die Nonak BV benoemde tot hoofdaannemer. Nonak BV besteedt het grondwerk uit aan De Boer Burgum BV.

Kadeverhoging

In maart 2017 is NONAK BV gestart met de werkzaamheden in Tsjummearum. In opdracht van de Provincie Friesland en als onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen krijgt de Tsjummearumer Feart een opknapbeurt.

De vaart wordt gebaggerd om die beter bevaarbaar te maken daarnaast komen er natuurvriendelijke oevers om de natuur betere kansen te bieden en meer water op te kunnen vangen bij hevige neerslag. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een betere waterkwaliteit en bieden een goed leefgebied voor waterplanten en -dieren.

Langs de Tsjummearum Feart wordt de kade opgehoogd om overstroming tegen te gaan. Bovenop de kade komt een nieuw fietspad. Het nieuwe fietspad loopt van Tzummarum, via de nieuwe brug Hegesyl, naar Boer. Het komt op de kade te liggen en geeft een prachtig uitzicht op de omgeving.

Natuurvriendelijke oever

Blauwe diesel

Het materieel van De Boer Burgum BV rijdt op blauwe diesel; bij dit project is daarvoor speciaal een tank gemaakt die regelmatig wordt bijgevuld door Good Fuels.