Aanleg vaart Schilkampen Leeuwarden

In opdracht van DVJ te Joure.

2017 – 2018

Verbindingsvaart

Vaart uitgegraven en de vrijgekomen grond zijn kades van gemaakt (vervuilde grond) onder saneringscondities, overdruk op de kraan, gekeurde machinisten. Aanvoeren materieel via water (geen verbinding voor groot materieel). Doorvaart realisatie.

8000 m3 ontgraven en toegepast tot op bepaalde hoogte (vervuilde grond is in de kern toegepast van de kades en afgedekt met een halve meter leeflaag/schone grond) in samenwerkingsverband (saneringskennis) en wij leverden het materieel en gekeurde mensen die op saneringen mogen werken. Kennis van het maken van het werk. Alles in 3D gedaan, waardoor er efficiënter en flexibeler gewerkt kon worden.

Palen aangebracht ter bescherming van de oever. Eendenkooi aangelegd (uitgegraven en net erover heen).