Aquaduct Westelijke Invalsweg Leeuwarden

De Boer Burgum heeft het grondwerk van de westelijke toerit van het aquaduct in de westelijke invalsweg in onderaanneming uitgevoerd voor Ballast Nedam. Hiervoor is zoute en zoete klei gescheiden ontgraven en vervoerd naar verschillende depots. Na het ontgraven van het cunet is zand aangebracht en geprofileerd. Om in de definitieve situatie het hemelwater af te kunnen voeren hebben we grindkoffers aangebracht. Het hele werk is uitgevoerd met behulp van 3D machinebesturing op GPS.