Bouwrijp maken de Lauwers Drachten

In opdracht van Jansma Drachten BV is de Boer Burgum BV in week 20 gestart met het bouwrijp maken op de locatie van het voormalig Andreas College aan de Lauwers te Drachten . Hier is met behulp van een Caterpillar 323 D rupskraan de infrastructuur en nieuwe vijvers gegraven. Door een shovel Komatsu WA 200 met trimble 3D machine besturing is het zand verwerkt. Trekkers en kippers worden ingezet voor het nodige interne transport van leem en bovengrond. Van de overtollige leem en grond is door de Caterpillar 323 D rupskraan een heuvelachtig landschap gemaakt. Voorafgaand aan de werkzaamheden is door ons het terrein middels GPS ingemeten om op deze manier een nauwkeurige grondbalans te maken waardoor het grondverzet zo efficiënt mogelijk kon plaats vinden.