Manegebak voor stichting Mennoruiters onder dak

Begin november leverde de Boer Burgum BV een nieuwe eb- en vloedbak om het waterpeil te reguleren op aan Stichting Mennoruiters onder dak.

In vijf dagen tijd is hier het oude zand verwijderd en afgevoerd, drainage geplaatst en een nieuwe bak geprofileerd met in totaal 800m3 zand.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van een mobiele kraan, shovel met levelaar en voor de aan en afvoer van zand werd gebruik gemaakt van twee zelfrijdende dumpers.