Werkzaamheden Wurdum project oever en kaden

In opdracht van NONAK is eind november gestart met werkzaamheden te Wurdum (frl.)

De werkzaamheden bestaan uit het baggeren en het onderhouden van de oevers en kaden van de Wirdumervaart. Hiervoor worden o.a. twee rupskranen, trekker met frees en een zelfrijdende dumper ingezet.  Daarnaast is er ruim 25 kilometer tijdelijke afrastering geplaatst.