Grondverzet ten behoeve van natuurbrug over de A1.

In opdracht van Ooms uit Avenhorn voert De Boer Burgum BV het grondwerk uit voor het project Natuurbrug Laarderhoogt. Het grondwerk bestaat uit het ontgraven, vervoeren en verwerken in tijdelijk depot van de leeflaag (humeuse bovengrond) en een gedeelte zand. Ter plaatse van de ontgraving is klei verwerkt in de ophoging. Na de zettingsperiode is het zand en de leeflaag over de klei verwerkt.  De natuurbrug maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS).