fbpx

Versterken waterkeringen Lauwersmeer

Heinze de Boer
Heinze de Boer
Lees verder
Direct contact: 06 - 150 88 166

Het versterken van de waterkeringen in het Lauwersmeergebied betreft het verhogen en verbreden van ruim 32 kilometer keringen. Het doel hiervan is om delen van Groningen en Friesland te beschermen tegen een overstroming. Het gebied bestaat uit veel natuur en recreatie waar tijdens de uitvoering in hoge mate rekening mee gehouden wordt.

Combinatie BBK

Het project wordt uitgevoerd door Combinatie BBK, een samenwerking tussen Beukema Grondwerken BV, Aannemingsbedrijf Kramer Metslawier en De Boer Burgum BV. Alle drie bedrijven hebben ruime ervaring op het gebied van grondverzet en bundelen hun krachten voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering van het ophogen en verbreden van deze waterkeringen.

Betrokken infrapartner

De Boer Burgum BV kan meerwaarde bieden door in het voortraject van een tender nauw betrokken te zijn. Door in dit stadium kennis en ervaring te delen, processen bij voorbaat te optimaliseren en de belangen te behartigen van alle betrokken partijen – met in het bijzonder de omgeving -, kan het project zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden. Dat betekent bij dit project o.a. dat:

  • er in de zomermaanden niet gewerkt wordt om recreanten te ontlasten;
  • een zeer vlotte uitvoering gewaarborgd wordt om de dieren in het gebied zo min mogelijk te hinderen;
  • planning, duurzaamheid en beheersbaarheid leidend zijn.

Klant aan het woord

We vroegen opdrachtgever Strukton Civiel Noord & Oost BV naar een referentie omtrent onze werkwijze bij dit project. Lees hier de klantreferentie van Theun Pietersma, hoofduitvoerder bij Strukton Civiel Noord & Oost BV.