Theun Pietersma

“Bij BVP-contracten draag je elkaars belang. Vertrouwen is cruciaal, daar zoeken wij partners op uit. Bij tenders als deze is de focus op de klant zo groot dat je dit als partner wel eens moet bekopen, maar door positieve ervaringen uit het verleden wist ik dat De Boer Burgum hier geschikt voor was. Ze sloegen hun handen ineen met Kramer Metslawier en Beukema Grondwerken en bewezen gezamenlijk als Combinatie BBK hun meerwaarde. Er werd meegedacht over mogelijke risico’s, planning en duurzaamheid. Niet voor niets kregen wij met elkaar als ‘experts die de omgeving ontzien’ de opdracht gegund van Waterschap Noorderzijlvest. Momenteel is het project volop in uitvoering en de tussentijdse beoordeling van Waterschap Noorderzijlvest is een 9. Wij als Strukton Civiel Noord & Oost zijn dan ook tevreden over Combinatie BBK en het aandeel van De Boer Burgum daarin. We kunnen dit zeker aanbevelen.”