fbpx

Onze projecten

Grondwerk De Centrale As Zuid 2

In opdracht van Van Gelder voert De Boer Burgum het grondwerk uit van De Centrale As Zuid 2.

Grondwerk omleggen Prinses Margrietkanaal

In opdracht van Combinatie Nije Daam bestaande uit Mobilis en Van Gelder is 250.000 m3 grond verzet voor het grootste gedeelte in den droge. Hiervoor zijn er eerst twee lange drains onder de bodem van het nieuwe kanaal getrokken.

Oever- en menpad Oentsjerk – Gytsjerk

In januari 2012 is de Boer Burgum BV in opdracht van de Gemeente Tytsjerksteradiel gestart met de aanleg van een ruiter- en menpad tussen Oentsjerk en Gytsjerk. De vorstperiode komt hier mooi van pas. De eerste werkzaamheden bestaan uit het graven van het cunet en watergangen naast het cunet.