fbpx

Grondwerk omleggen Prinses Margrietkanaal

Grondwerk omleggen Prinses Margrietkanaal

Op dit project is 250.000 m3 grond verzet voor het grootste gedeelte in den droge. Hiervoor zijn er eerst twee lange drains onder de bodem van het nieuwe kanaal getrokken. Deze zijn vervolgens bemalen.

Hergebruik vrijkomend materiaal

Het vrijgekomen materiaal is deels gebruikt in de nieuwe kades van het kanaal en het overtollige zand is gebruikt in cunetten verderop in de Centrale As.

Efficiënte inzet van materieel

Het werk is uitgevoerd met 3D-GPS/machinebesturing. Door de taluds trapsgewijs uit te graven met een kraan zonder kantelstuk, kunnen de uitkomende m3’s snel ontgraven en opgeladen worden. Om de taluds strak af te werken schoof een bulldozer met 3D-GPS/machinebesturing het laatste uitkomende materiaal naar de ontgravende kraan. Het fijnprofileren doet de bulldozer op de automaat.

Combinatie Nije Daam is een samenwerking tussen Mobilis en Van Gelder.