fbpx

Aanleg ruiter- en menpad Oentsjerk – Gytsjerk

Eind januari is de Boer Burgum BV in opdracht van de Gemeente Tytsjerksteradiel gestart met de aanleg van een ruiter- en menpad tussen Oentsjerk en Gytsjerk. De vorstperiode komt hier mooi van pas. De eerste werkzaamheden bestaan uit het graven van het cunet en watergangen naast het cunet. Vanaf de loswal in Burgum is 1500 m3 zand aangevoerd. De overtollige grond wordt zoveel mogelijk op retour meegenomen naar het gronddepot in Sumar. Op het werk wordt de uitkomende grond en het aangevoerde zand vervoert met trekkers en kippers. Het laden op de trekkers met kippers en de kippertrailers op het werk gebeurt met 2 Caterpillar 323 D’s. Het verwerken van het zand in het cunet wordt uitgevoerd door een Komatsu WA 200-5. Na de vorstperiode worden er duikers aangebracht en wordt alles netjes geprofileerd en ingezaaid.