Werzaamheden tbv ruilverkaveling Baarderadeel

In opdracht van NONAK uit Ommen voert de Boer Burgum verscheidende werkzaamheden uit:

  • Graven watergangen
  • Verruimen watergangen
  • Aanbrengen duikers
  • Aanbrengen beschoeiing
  • Aanbrengen hekwerk