Omlegging Prinses Margrietkanaal

In samenwerking met Streen Grondwerken legt De Boer Burgum BV het Prinses Margrietkanaal om t.b.v. het aquaduct in De Centrale…

Lees meer

Grondwerk De Centrale As Zuid 2

In opdracht van Van Gelder voert De Boer Burgum het grondwerk uit van De Centrale As Zuid 2.

Lees meer

Bedrijfsterrein Kootstertille

In opdracht van RvB Infra uit Harderwijk heeft de Boer Burgum BV grond ontgraven, vervoerd en in depot gezet voor…

Lees meer

Grondwerk aquaduct Prinses Margrietkanaal

In opdracht van Aannemingscombinatie Nije Daam voert De Boer Burgum BV diverse werkzaamheden uit op het project Aquaduct Prinses Margrietkanaal.

Lees meer

Grondverzet ten behoeve van natuurbrug over de A1.

In opdracht van Ooms uit Avenhorn voert De Boer Burgum BV het grondwerk uit voor het project Natuurbrug Laarderhoogt. Het grondwerk bestaat uit het ontgraven,…

Lees meer

Bouwrijp maken de Lauwers Drachten

In opdracht van Jansma Drachten BV is de Boer Burgum BV in week 20 gestart met het bouwrijp maken op…

Lees meer

Grondwerk klimaatbuffer Regge Lemele

Voor onze klant NONAK uit Ommen hebben wij een zo genaamde klimaatbuffer ontgraven. Deze buffer is bedoelt om ten tijde…

Lees meer

Damwand aanbrengen Bergumermeer

In opdracht van Recreatiecentrum Bergumermeer heeft de Boer Burgum BV in de haven van de camping 100 meter nieuwe damwand…

Lees meer

Aanleg ruiter- en menpad Oentsjerk – Gytsjerk

Eind januari is de Boer Burgum BV in opdracht van de Gemeente Tytsjerksteradiel gestart met de aanleg van een ruiter-…

Lees meer

Manegebak voor stichting Mennoruiters onder dak

Begin november leverde de Boer Burgum BV een nieuwe eb- en vloedbak om het waterpeil te reguleren op aan Stichting Mennoruiters onder dak. In vijf dagen tijd is hier het oude zand verwijderd en…

Lees meer

Werkzaamheden Wurdum project oever en kaden

In opdracht van NONAK is eind november gestart met werkzaamheden te Wurdum (frl.) De werkzaamheden bestaan uit het baggeren en het…

Lees meer

Kuilopslag met sleufsilo’s Gerkesklooster

In opdracht van Dam Beton realiseerde de Boer Burgum BV in Gerkesklooster een kuilopslag bestaande uit één open opslag en twee…

Lees meer

Werzaamheden tbv ruilverkaveling Baarderadeel

In opdracht van NONAK uit Ommen voert de Boer Burgum verscheidende werkzaamheden uit: Graven watergangen Verruimen watergangen Aanbrengen duikers Aanbrengen…

Lees meer

Werkzaamheden biofilter Sonac

Maandag 7 november zijn we gestart met het vervangen van de inhoud van het bio-filter bij onze opdrachtgever Sonac te…

Lees meer

Werkzaamheden St. Nicolaasga

Voor MNO Vervat heeft de Boer Burgum rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

Lees meer

Werkzaamheden te Pieterburen

Aanleg fiets-/voetpad inclusief voetgangersbrug te Pieterburen iov de firma NONAK uit Ommen.

Lees meer

Aquaduct Westelijke Invalsweg Leeuwarden

De Boer Burgum heeft het grondwerk van de westelijke toerit van het aquaduct in de westelijke invalsweg in onderaanneming uitgevoerd…

Lees meer

Werkzaamheden bij de Sonac Burgum

Periodiek verschoont de Boer Burgum de biobedden van de Sonac.

Lees meer

Werkzaamheden bij de rondweg van Buitenpost

In opdracht van Oosterhof-Holman Infra grond vervoerd uit het cunet van de nieuwe rondweg naar depot totaal 20.000 m3.

Lees meer