MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De Boer Burgum BV vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk. De laatste jaren is De Boer Burgum BV steeds actiever op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij gaat het om het verduurzamen van materieel, het waar mogelijk overstappen naar duurzame bronnen en investeringen in mensen. Bij de Boer Burgum BV wordt MVO opgesplitst in twee delen, omdat deze hun eigen benadering vragen: duurzaam en maatschappelijk.

Maatschappelijk

Gericht op mensen en hun omgeving. Voorbeelden zijn o.a.: Medewerkers bewust maken van een gezonde leefstijl. Jonge werknemers, stagiaires, herintreders en mensen met een handicap begeleiden en een kans bieden zich te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de nominatie voor beste leerbedrijf van Nederland (2012). Van de 27.000 leerbedrijven is De Boer Burgum BV geëindigd bij de beste 6. Ondersteunen van lokale sportverenigingen of evenementen. Deelnemen aan besturen van ondernemingsverenigingen.

Duurzaam

De milieubarometer laat zien dat de grootste milieubelasting ontstaat door ons werkmaterieel (88%) en 8% door zakelijk verkeer. HdB spant zich in om deze percentages fors te verlagen. Voorbeelden zijn o.a.: Gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3 (2015) Zonnepanelen tbv voorziening in de complete energievoorziening van ons kantoor, werkplaats en bedrijfswoning (sinds 2013). Overschot van deze energie tbv een plug-in hybride en een volledig elektrische bedrijfsauto. Verminderen van het brandstofgebruik met 10%. Medewerkers hebben de SOMA-cursus efficiënt en effectief machinegebruik gevolgd. 4% brandstofbesparing en 10% CO2-besparing door gebruik van Eco2fuel (certificaat aanwezig).