MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De Boer Burgum BV vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk. De laatste jaren is De Boer Burgum BV steeds actiever op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij gaat het om het verduurzamen van materieel, het waar mogelijk overstappen naar duurzame bronnen en investeringen in mensen. Bij de Boer Burgum BV wordt MVO opgesplitst in twee delen, omdat deze hun eigen benadering vragen: duurzaam en maatschappelijk.

Maatschappelijk

Gericht op mensen en hun omgeving. Voorbeelden zijn o.a.: Medewerkers bewust maken van een gezonde leefstijl. Jonge werknemers, stagiaires, herintreders en mensen met een handicap begeleiden en een kans bieden zich te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de nominatie voor beste leerbedrijf van Nederland (2012). Van de 27.000 leerbedrijven is De Boer Burgum BV geëindigd bij de beste 6. Ondersteunen van lokale sportverenigingen of evenementen. Deelnemen aan besturen van ondernemingsverenigingen.

CO2 prestatieladder

Klimaatverandering ten gevolge van CO2 emissie is van significante invloed op de wereld en op de markt waarin de onderneming opereert. Tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen af en de regelgeving op het gebied van duurzaamheid toe. De Boer Burgum draagt haar steentje hier al jaren aan bij en past haar bedrijfsvoering hierop aan.

De Boer Burgum B.V. is aanzienlijk gegroeid en de CO2 uitstoot door ons werkmaterieel is toegenomen.
De Boer Burgum B.V. concentreert zich de komende jaren op het reduceren van energie- en brandstofverbruik.

De Boer Burgum B.V. en haar werknemers spannen zich in om, om naast de inmiddels genomen initiatieven tot CO2 inzicht en CO2 reductie te komen. Voorbeelden zijn o.a. het plaatsen van zonnepanelen  in 2019 tbv voorziening in de complete energievoorziening van ons kantoor, werkplaats op onze nieuwe locatie in Sumar. Bij beoordelingen van nieuwe investeringen zal de energieprestatie in relatie tot de economische levensduur in overweging worden genomen.